Palvelut

Työnohjaus

Työnohjauksen tehtävänä on auttaa tekemään työtä paremmin ja toivottavasti helpommin. Työnohjaus on työnohjaajan ja ohjattavien välistä keskustelua, jossa tutkitaan eri tavoin työtä, siihen liittyviä ilmiöitä ja työn vaikutuksia ohjattaviin. Tarvittaessa keskustelun tukena voidaan käyttää muita menetelmiä.

Työnohjauksissa käsitellään:

 • haastavia asiakastilanteita 
 • työntavoitteiden määrittelyä ja tavoitteiden saavuttamista 
 • työn organisointia ja tehtävien priorisointia 
 • yhteistyötä työtovereiden ja esimiesten kanssa 
 • työhön liittyviä kuormittavia tilanteita.  

Työnohjauksia voidaan toteuttaa tarpeen mukaan yksilöohjauksina, parityönohjauksina, ryhmätyönohjauksina ja työyhteisöohjauksina.

Johdon ja esimiesten sparraus

Sparrauksen tehtävänä on tukea esimiehiä suoriutumaan tehtävistään paremmin. Sparrauksissa työstetään esimerkiksi:

 • strategioiden määrittelyä ja jalkauttamista 
 • muutostilanteiden johtamista työntekijöiden ohjaamista 
 • tavoitteiden asettamista ja työn tuloksellisuuden arviointia 
 • toiminnan organisoimista ja organisaatioiden kehittämistä 
 • verkostomaisten toimintaympäristöjen luomista ja niissä toimimista 
 • haastavia esimies-alaistilanteita ja etsitään niihin parhaita mahdollisia toimintatapoja